Call me back

alt

Verplicht *

 

Volg ons...

 Schade melden PDF Afdrukken E-mailadres

Een schademelding doorgeven


U kunt uw schade op diverse manieren bij ons aanmelden.

  • 24 uur per dag 7 dagen per week op onze website via online schade melden.
  • Op werkdagen tussen 9.00 uur en 18.00 uur via telefoonnummer 070-3691014. Wilt u ervoor zorgen dat u uw polisnummer bij de hand heeft voor de juiste gegevens?
Bekijk tevens de uitgebreide informatie over een schademelding voor een motorrijtuig of voor de een woon of reisverzekering.

Wij hebben altijd een ingevuld en door u ondertekend schadeformulier nodig. Dit schadeformulier vindt u bij uw polisbescheiden. U kunt ook een schadeformulier downloaden of een schadeformulier per post aanvragen. Volledig ingevulde schadeformulieren kunnen direct worden behandeld door onze klantenservice. Zij zullen uw schadeclaim zo snel mogelijk voor u afhandelen. Uiteraard wordt u op de hoogte gebracht van de vorderingen van de schadeafhandeling.

Algemene tips schademelding
  • Meld uw schade zo snel mogelijk. Hoe langer u wacht, hoe meer risico u loopt dat uw schade niet meer kan worden behandeld. De maximale wachttijd voor het melden van een schade kunt u vinden in uw polisvoorwaarden

  • Stuur alle mogelijke relevante bewijsstukken die van belang kunnen zijn voor het behandelen van de schade via de post na. Stuur het liefst originele bewijsstukken mee. Wilt u liever een kopie sturen maar bent u er niet zeker van of een kopie volstaat? Bel dan even met onze klantenservice.

  • Indien er getuigen zijn vraag dan of deze een getekende getuigenverklaring willen maken.

  • Bent u de dupe geworden van diefstal op vakantie? Doe dan altijd meteen aangifte bij de plaatselijke politie en stuur het originele procesverbaal van deze aangifte met de schademelding mee.

  • Bij grote schades wordt er meestal een schade-expert ingezet. Deze bekijkt samen met u hoeveel schade er is geleden en wat kan worden vergoed en wat niet. Uiteraard wordt u op de hoogte gebracht wanneer er een schade-expert nodig is. Belangrijk is in dit geval dat u alle beschadigde zaken niet repareert, herstelt of weggooit voor de expertise heeft plaatsgevonden, zodat de expert een zo goed mogelijk oordeel kan geven over de geleden schade.