Call me back

alt

Verplicht *

 

Volg ons...

 Overlijdensrisicoverzekering PDF Afdrukken E-mailadres

Een overlijdensrisicoverzekering (levensverzekering) is een verzekering waarbij het verzekerde bedrag wordt uitgekeerd als de verzekerde gedurende de looptijd komt te overlijden. Vooraf bepaalt u zelf het verzekerde bedrag, net als de maximale looptijd van de verzekering. De risicoverzekering is bedoeld om de nabestaanden zonder schulden achter te laten in geval van het overlijden van de hoofdkostwinnaar. Zo kan met de uitkering bijvoorbeeld een hypotheek of persoonlijke lening worden afgelost of extra kosten in verband met overlijden worden betaald. Ook kan het successierecht met de uitkering worden voldaan.

U kunt kiezen uit verschillende vormen van overlijdensrisicoverzekeringen, o.a.:

  • De gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering. Hierbij verzekert u gedurende de gehele looptijd een vast kapitaal. Dit kapitaal wordt direct na overlijden van de verzekerde(n) uitgekeerd aan de begunstigden bijvoorbeeld uw partner, kinderen of erfgenamen. Hiervoor betaalt u gedurende de looptijd een vaste verzekeringspremie.
  • De lineair dalende overlijdensrisicoverzekering. Hierbij verzekert u gedurende de gehele looptijd een kapitaal dat per jaar met een gelijkblijvend bedrag afneemt.
  • De annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekering. Hierbij verzekert u gedurende de gehele looptijd een annuïtair dalend kapitaal. Het percentage waarmee dit kapitaal daalt ligt vrijwel altijd tussen de 4 en 8%. Opvallend is dat in de eerste jaren van de verzekering het verzekerd bedrag nauwelijks daalt, terwijl aan het eind van de looptijd het verzekerd kapitaal sterk afneemt.
Voor deze verzekering zullen door ons bemiddelingskosten in rekening worden gebracht. Hierover zullen wij u bij het uitbrengen van de offerte nader informeren. 


Vraag direct een offerte aan voor uw overlijdensrisicoverzekering! Wij zoeken de beste premie voor u!

Gegevens eerste aanvrager

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Gegevens tweede aanvrager (indien van toepassing)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Verzekeringsopzet

 

 

 

 

 

 

 

 


Overige gegevens